Rabo Club Support

Rabobank Club Support

Uw stem op de speel-o-theek heeft ons weer geld opgebracht en wel 227 euro. Van dit geld kunnen we weer mooie dingen doen. We willen iedereen die gestemd heeft hartelijk bedanken.