Speel-o-Theek Bibelebonts zoekt vrijwilligers voor op zaterdagochtend.

Heb je affectie met speelgoed en kinderen dan ben je van harte welkom in ons gezellig team.

Is dit iets voor jou?

Of voor iemand die jij kent?

Laat het ons dan weten:

info@speelotheekveldhoven.nl

of tel. 06-37321292

Rabo Club Support

Rabobank Club Support

Uw stem op de speel-o-theek heeft ons weer geld opgebracht en wel 227 euro. Van dit geld kunnen we weer mooie dingen doen. We willen iedereen die gestemd heeft hartelijk bedanken.

Rabo Club Support

Rabo Club Support

Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo Club Support. Als je lid bent van de Rabobank kun je ons steunen. Bekijk hoe je ons kunt steunen op rabobank.nl/clubsupport.

Waar gaan we het geld voor gebruiken. Volgend jaar bestaan we alweer 40 jaar en dat is wel een mooi feestje waard.

Kunnen we op jouw stem rekenen? Stem direct in de Rabo app of online op rabobank.nl.clubsupport .Zoek op regio Eindhoven en stem stem stem.

Vakantieregeling 2023

VAKANTIEREGELING 2023

Tijdens de zomervakantie (vanaf maandag 17 juli t/m zondag 27 augustus) is de speel-o-theek alleen geopend op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. In deze periode wordt geen boete berekend voor het te laat terugbrengen van het  speelgoed. Desondanks vragen we onze leden het speelgoed zoveel mogelijk op tijd terug te brengen, zodat een ander er weer plezier van kan hebben. Vanaf woensdag 30 augustus zijn we weer open op vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 uur, op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Wij wensen u alvast een prettige en zonnige vakantie toe! 

Vrijwilligers van speel-o-theek Bibelebonts

HOLIDAY 2023

During the summer holidays (from Monday 17 July to Sunday 27 August), the Speel-o-theek is only open on Saturdays from 10.30 am to 12.30 pm. During this period, no fine will be charged for late return of the toys. Nevertheless, we ask our members to return the toys on time as much as possible, so that someone else can enjoy them again. From Wednesday, August 30, we will be open on regular time again.  On Friday evening from 7:00 pm to 8:15 pm, on Wednesday afternoon from 2:00 pm to 4:00 pm and Saturday morning from 10:30 am to 12:30 pm.

We wish you a pleasant and sunny holiday!

Volunteers of Speel-o-theek Bibelebonts

Lid 1500

Speel-o-theek Bibelebonts heeft haar 1500 ste lid ingeschreven. Alle reden om onze leden extra in het zonnetje te zetten . Zonder hen zouden we niet volgend jaar al 40 jaar bestaan. Het leuke is dat we vaak ook meerdere generaties als lid zien. Helaas zagen we door onze noodgedwongen verhuizing en corona ons ledenaantal langzaam terug lopen. Gelukkig zit er weer een stijgende lijn in. En zeg nu zelf een lidmaatschap van de Speel-o-theek is 1 groot feest en het is ook nog goed voor het milieu. Bij ons kun je allerlei speelgoed uitproberen met je kind voordat je aan een dure speelgoed aankoop begint. En dat betekent minder niet gebruikt speelgoed in je huis. En ook een kind wat iedere keer weer met iets anders kan spelen en zo haar/zijn ontwikkeling stimuleert. Dus hopelijk zien we jullie snel. Op naar 1600. 

Speel-o-theek Bibelebonts has her 1500 member!  Nice to put a lot of thanks to our members over the years. Without them we wouldn’t celebrate our 40 years birthday. The nice thing is that we often also see several generations as members. Unfortunately, due to our forced move and corona, we saw our membership slowly decrease.  Fortunately, there is an upward trend again. And say for yourself a membership of the Speel-o-theek is one big party and it is also good for the environment. 

With us you can try out all kinds of toys with your child before you start an expensive toy purchase. And that means fewer unused toys in your home. Your child can play with something different every time and thus stimulates her / his development. So hopefully we’ll see you soon. Let’s climb to 1.600 members!

Pasen

Wij wensen jullie een vrolijk Pasen toe. De speel-o-theek is op goede vrijdag en paaszaterdag gewoon open.

We wish you a happy Easter. The Speel-O-theek is open on Good Friday and Easter Saturday.

Zaterdag 17 december

Op zaterdag 17 december kunt u wel speelgoed inleveren maar geen speelgoed lenen. We kunnen op deze dag alleen gebruik maken van het kantoor en niet van de grote zaal. Sorry voor eventueel ongemak.


On Saturday 17 December you can hand in toys but not borrow toys. On this day we can only use the office and not the main hall. Sorry for any inconvenience.