Update Corona-Virus

Update Corona Virus

Afgelopen weekend zijn er door de regering verdere maatregelen aangekondigd om verspreiding van het Corona-virus in te dammen. We hebben daarnaar als bestuur overleg gehad en besloten om de Speel-o-Theek gesloten te houden tot 6 april. Hopelijk zien we u woensdag 8 april weer.

Ondertussen blijf gezond en let op elkaar.

Last weekend, further measures were announced by the government to contain the spread of the Corona virus. We have consulted about this as a board and decided to keep the Speel-o-Theek closed until April 6. We hope to see you again on Wednesday 8 April.
In the mean time stay healthy.