Sluiting Speel-o-Theek

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten om vanaf woensdag 4 november 16.00 uur twee weken dicht gaan. Via sociale media en onze website zullen we u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Blijf ondertussen gezond.

Samen winnen we de strijd tegen corona.

Due to Corona we are closed for two weaks from wednesday 4 november 16.00 . We keep you posted on our social media and website. Stay healthy.

Corona maatregels

Vanaf vrijdagavond 16 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht. Ook mogen er maximaal 3 bezoekers binnen. We verzoeken u vriendelijk om met 1 ouder per gezin te komen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wijziging Openingstijden
Wijziging Openingstijden:
Vanaf vrijdag 2 oktober gaan we ook weer open op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur.
Helaas blijven we voorlopig gesloten op vrijdagochtend.
Dit komt door een aantal omstandigheden:
Corona/covid-19 .
Een tekort aan vrijwilligers:
In deze tijd is het extra moeilijk om vrijwilligers te vinden.
Wel gaan we actief op zoek naar vrijwilligers.
 Helpt u mee.
Kent u of bent u iemand die ons wel wil ondersteunen, neem dan gerust contact op.
Ook als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen.
U kunt bellen met 06-37321292 of mailen naar info@speelotheekveldhoven.nl
Zorgen we er samen voor dat we niet nog meer dagen dicht moeten.

Change of Opening hours

From Friday October 2nd we will start to be open on Fridays evening from 19.00 -20.15 pm.

Due to the next circumstances we will remain closed on Friday mornings:

– Corona/covid-19- Shortage of volunteers: during this period is hard to find new volunteers. We are actively looking for volunteers.

Would you like to help? Or do you know someone who would like to support us?

Please contact us:

By phone 06-37321292 or by e-mail info@speelotheekveldhoven.nl

Together we can make sure that the Speel-o-Theek remains open.

Openingstijden

Vanwege Corona zijn we ook in September alleen op woensdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag van 10.30-12.30 uur open.

Due to Corona we are in september only open on wednesdays from 14.00 to 16.00 and on saterday from 10.30 to 12.30 .

Vakantie

Beste Meneer, Mevrouw,

Vele van jullie hebben we ondertussen al weer in de Speel-o-Theek mogen begroeten. Een aantal helaas nog niet. Graag zien wij jullie snel.

In de vakantie zijn we open op woensdag van 14.00 uur tot 16 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

In verband met Corona zal voor vele van jullie deze vakantie er anders uitzien als anders. U bent waarschijnlijk meer thuis of blijft gewoon thuis. Daarom bieden wij als Speel-o-Theek de mogelijkheid om per kind 1 extra speelgoedje te lenen. 

Zie onze website:www.Speelotheekveldhoven.nl of onze facebookpagina: Speel-o-Theek Bibelebonts voor het protocol wat momenteel geldt voor het lenen van speelgoed.

Wij wensen u ondanks alles een prettige vakantie toe in goede gezondheid.

Speel ze.

Dear members of the Speel-o-Theek,

We have had already the opportunity to greet back many of you at our facilities, although we are still missing a number of members. We really hope to see you all back soon.

Opening hours during the Summer holiday:

Wednesday 14:00 – 16:00 pm

Saturday 10:00 am – 13:00 pm

Possibility of renting extra toys during the summer holiday:

Due to the current situation related to the Corona crisis you may  stay home during this holiday and we at the Speel-o-Theek would like to offer the possibility of renting one extra toy per kid.

Measures RIVM

Please for all details visit our website www.Speelotheekveldhoven.nl or our Facebook pagina: Speel-o-Theek Bibelebonts. In these sites the current valid protocol, for the renting of toys, can be found.

We wish you a happy summer holiday in good health.

Kind regards,

The volunteers from Speel-o-Theek Bibelebonts

Heropening

Op woensdag 3 juni gaat de Speel-o-Theek weer open van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Let op tot 1 september zijn we alleen open op :
Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
Op vrijdag blijven de deuren dus voorlopig nog gesloten.

“Spelregels” om besmetting te voorkomen

Om één en ander goed te stroomlijnen zijn er wel een aantal regels waar u zich tijdens u bezoek aan moet houden.

Parkeren op zaterdag:

Zou u zo vriendelijk willen zijn om op zaterdag uw auto voor het hek te parkeren en niet op de parkeerplaats op het terrein. Deze parkeerplaats is dan alleen beschikbaar voor de medegebruikers van het pand.

Andere tijdelijke ingang:

Er zijn een andere ingang en uitgang dan normaal. De tijdelijke ingang en uitgang worden duidelijk aangegeven door pijlen. (De toiletten zijn niet te gebruiken.)

Maximaal aantal bezoekers in de Speel-o-theek

Er mogen maximaal 3  bezoekers tegelijk in de speel-o-theek zijn. Mocht dit aantal al bereikt zijn wilt u dan zo vriendelijk zijn om buiten even te wachten.

We vragen u ook om alleen of met maximaal 1 kind te komen.  Indien u met meer mensen komt, verzoeken wij deze buiten te wachten.

Inleveren speelgoed:

U levert uw speelgoed samen met de kleine kaartjes bij de ingang in. Het abonnement levert u dus niet in maar houdt u bij u. Bij de ingang wordt het speelgoed 1 week apart gezet zodat eventueel het virus niet langer aanwezig is op het speelgoed. U zoekt daarna in de Speel-o-theek nieuw speelgoed uit. U betaald aan de kassa de kosten en verlaat daarnaar de speel-o-theek weer via de uitgang.

Ingeleverd speelgoed wordt voor onze veiligheid dus niet meteen gecontroleerd. Mocht bij latere controle blijken dat er onderdelen ontbreken of kapot zijn zal u hiervoor alsnog boete moeten betalen.

Geen boete voor te laat terugbrengen speelgoed

Natuurlijk hoeft u geen boete te betalen voor het te laat terug brengen van speelgoed. We zijn vanwege overmacht dicht gemoeten.

Overige maatregelen:

Daarnaast hanteren wij de overige RIVM-richtlijnen en vragen wij u dit ook te doen.

  1. Kom alleen naar de speel-o-theek als u gezond bent en niet als u of iemand uit uw gezin verkouden is.
  2. Houdt anderhalve meter afstand van onze vrijwilligers en andere leners die aanwezig zijn.
  3. Was u handen voor en na uw bezoek.
  4. Ontsmet u handen bij de ingang van de speel-o-theek met beschikbaar gesteld desinfectiemiddel.
  5. Betaal het liefst gepast en leg het geld in het daarvoor bedoelde bakje.

Mocht u besmet zijn met het coronavirus of klachten hebben en daardoor niet kunnen komen mail ons dan met u lidnummer en het nummer van het speelgoed wat in uw bezit is zodat we een aantekening kunnen maken.

Het mailadres is: info@speelotheekveldhoven.nl

Uitleningen:

Mocht u geen speelgoed willen of durven lenen , wilt u het speelgoed wat in uw bezit is wel even terug brengen.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Met hartelijke groet,

Bestuur Speel-o-theek Bibelebonts

Subject: Reopening of the Speel-O-Theek Bibelebonts

Dear members:

Please pay special attention to this information. From Wednesday June 3rd our doors will be again open.

New Opening hours

Wednesday from 2:00 pm until 4:00 pm

Saturday from 10:00 am until 1:00 pm

For the time being we will remain closed on Fridays.

We will do our best to extend our opening hours after the summer holiday. Information will be then available in our website and Facebook page.

Ground rules to prevent infection

There are rules that would have to be followed during your visit.

Parking on Saturdays:

We kindly ask you to not enter the terrain with you car this day, you car can be parked outside the fence.

The park lot inside the premises is reserved for the staff.

New temporary entrance:

The current entrance and exit will be clearly marked with arrows. Please note that our WC is closed.

Restricted number of visitants in the Speel-O-theek

3 visitors are allowed at the same time.

We kindly ask you to wait outside when this restricted number is reached. The queue will be clearly marked.  

During your visit you can be maximum accompanied by one child.

Handing in toys

The toys together with the corresponding cards will be delivered at the entrance to one of our staff members. Your membership card stays with you. The toys will be only checked after one week when there is no more risk for infection.

You proceed to look for new toys, pay the rent cost and leave the premises via the marked exit.

Fines will followed up during your next visit in case of missing or broken toys are noted during the check.

No fines for returning the toys late

You won’t have to pay any fine for returning the toys late after being closed for so long.

Other rules:

We will follow the RIVM rules. Would you please also follow them?

  1. Do not visit us in case you of members of your family are having a cold.
  2. Maintain personal space, 1.5 meters from each other.
  3. Wash your hands before and after your visit.
  4. Disinfect your hands at the entrance with the available hand sanitizer.
  5. Pay with the exact amount of cash and deposit the payment in the corresponding container.

Email us in case you or a member of your family are sick and find impossible to return the toys. We will require then the number of your membership together with the code of the rented toys.

Renting toys:

In case you don’t want to rent toys due to the circumstances, would you please return the rented toys in your possession?

Extra support:

The Speel-O-theek  is missing income due to the forced closure. To continue with our project  we need your support. Your contribution is voluntary, if you would like to donate you can find in our facilities a special jar for this purpose. Thank you very much!

We are looking forward to you see you soon. Stay safe!

Warm regards,

The Speel-O-Theek Bibelebonts board

Sluiting

Sluiting in verband met Corona

Om verdere verspreiding van Corona te voorkomen hebben we besloten om voorlopig de Speel-o-Theek te sluiten tot 1 juni.

In de tussentijd blijf gezond en blijf binnen.

Closure due to Corona

To prevent further spread of Corona, we have decided to close the Speel-o-Theek until 1 June.

In the meantime, stay healthy and stay indoors.

Update Corona-Virus

Update Corona Virus

Afgelopen weekend zijn er door de regering verdere maatregelen aangekondigd om verspreiding van het Corona-virus in te dammen. We hebben daarnaar als bestuur overleg gehad en besloten om de Speel-o-Theek gesloten te houden tot 6 april. Hopelijk zien we u woensdag 8 april weer.

Ondertussen blijf gezond en let op elkaar.

Last weekend, further measures were announced by the government to contain the spread of the Corona virus. We have consulted about this as a board and decided to keep the Speel-o-Theek closed until April 6. We hope to see you again on Wednesday 8 April.
In the mean time stay healthy.

Corona

Corona-virus Update:

De Speel-o-Theek is vanaf woensdag 18 maart tot en met zaterdag 28 maart gesloten. Op woensdag 1 april gaan we weer open. Zodra het RIVM andere richtlijnen door geeft kan het zijn dat dit aangepast wordt.

Dit doen we om verdere verspreiding van het Corona- Virus te voorkomen.

Natuurlijk tellen we geen boete voor speelgoed wat te laat terug komt.

Sorry voor eventueel ongemak. Hopelijk blijft u gezond en zien we u snel in de Speel-o-Theek.

The Speel-o-Theek will temporarily close starting Wednesday, March 18, 2020. Based on updated advise from our authorities, the temporary closure will end on March 30th. On Wednesday April 1st our doors will be again open. Of course if the authorities request to extend the closure period we will inform you. Thank you for your patience and understanding.